Štítek: valná hromada

Elektronické hlasování valné hromady o aktualizaci pravidel

Protože valná hromada nebyla usnášeníschopná pro aktualizaci pravidel vydávání osvědčení, v souladu s článkem 25 stanov bylo na valné hromadě vyhlášeno elektronické hlasování. Pro toto hlasování následujte pokyny z emailu, který vám byl zaslán 13.12.2022 v cca 16:15 ze systému Election Buddy, předmět emailu končí „…Valná hromada ČSpA 2022 – aktualizace pravidel“. Podrobnosti k aktualizaci najdete v novince Valná hromada 13. 12. 2022…