Historie

Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpečení, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostředníkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.

Společnost je představitelem české aktuárské profese v Mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Evropské aktuárské asociaci (AAE), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.

Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí AAE a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.

Společnost každoročně organizuje Jarní aktuárské setkání, dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí.

Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti, studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Od roku 2019 provozujeme web www.pojistnamatematika.cz, na kterém přibližujeme naši profesi všem potenciálním zájemcům. V září 2019 jsme sté výročí založení oslavili konferencí Budoucnost profese pojistných matematiků.