O nás

To, jak chceme v pojišťovnictví působit, jsme se pokusili vyjádřit ve vizi a misi ČSpA:

Vize

„S námi je pojišťovnictví lepší.“

Garant profese

ČSpA je garantem profesní a etické způsobilosti svých členů, kterým poskytuje efektivní a přátelskou platformu pro kontinuální vzdělávání, odborné diskuse a sdílení nejnovějších poznatků v nejrůznějších oblastech se vztahem k pojišťovnictví.

Zprostředkovatel vzdělávání

ČSpA významně přispívá ke vzdělávání nových všestranných profesionálů v oblastech pojistné matematiky a řízení rizik.

Respektovaný odborník

ČSpA je respektovaným účastníkem odborných diskusí vztahujících se k pojišťovnictví a jiným finančním a společenským otázkám, které v sobě zahrnují aspekty nejistoty, demografie nebo dlouhodobosti.

Mise

„Přispíváme ke zlepšování pojišťovnictví pro všechny zainteresované.“

Strategie

Strategické směřování ČSpA popisuje dokument, který schválila valná hromada v prosinci roku 2017. Pro členy jsou pak k dispozici úvodní dokumenty, které rozpracovávají jednotlivé priority. Odkazy na ně najdete v článku, který celou strategii uváděl.

Valná hromada 2023 odsouhlasila aktualizované priority:

  1. Certifikace jako standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání​
  2. Aktuár up to date​
  3. Inkluze data science​
  4. Více aktuárů

Kdo jsou aktuáři

Aktuáři jsou odborníci, kteří používají své znalosti a dovednosti z matematiky, matematické pravděpodobnosti a statistiky, ale také z informatiky, ekonomie, financí a podnikání k měření a řízení rizik a nejistot, a to zejména v kontextu pojišťoven, zajišťoven, penzijních fondů. Aktuáři jsou pro pojišťovny a zajišťovny naprosto nezbytní ať již jako zaměstnanci, nebo jako poradci; rozsáhlé uplatnění však nalézají v poslední době i v jiných finančních i nefinančních institucích.

Tradičně aktuáři sestavují a analyzují data pro odhad pravděpodobnosti a pravděpodobných nákladů spojených s náhodnými událostmi, jako je smrt, nemoc, zranění, zdravotní postižení, ztráta nebo poškození majetku atd. Následně pak své výsledky a znalosti uplatňují v tvorbě pojistných produktů, stanovování cen pojistného, stanovování technických rezerv a jiných souvisejících finančních strategií takovým způsobem, aby byly na řádné matematické, statistické a finanční bázi. Aktuáři se rovněž zabývají finančními otázkami, jako výše penzijních příspěvků potřebných k dosažení určitého důchodu a způsob, jakým investovat zdroje s cílem maximalizovat návratnost investic s ohledem na potenciální riziko.

V poslední době se záběr analýz i uplatnění aktuárů v pojišťovnictví i mimo něj značně rozšiřuje a aktuáry najdeme mimo tradiční oblasti zmíněné výše zejména ve všech oblastech řízení podnikových rizik, v datově analytických týmech, ale i v nejvyšších patrech řízení podniků samotných. Aktuáři přispívají k řízení investic a aktiv, sestavují strategické analýzy a podílí se na celé řadě dalších velmi zajímavých činností jako zkoumání chování klientů, distribučních kanálů atd. Na podrobnější přehled činností, s nimiž aktuáři v pojišťovnách pomáhají, se můžete podívat v naší publikaci.

Proč Actuaria

Samotné slovo aktuár použil v kontextu pojištění poprvé Edward Rowe Mores, který tak v roce 1762 označil sekretáře životní kanceláře v první moderní životní pojišťovně na světě, Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorship (dnes známé jako Equitable Life, založené v roce 1762 Jamesem Dodsonem). K pevnému spojení s profesí, o kterou nám tu jde, došlo ale až později, a to v první polovině 19. století díky Williamu Morganovi, který měl titul aktuár a dokázal toho tolik, že je považován za otce porfese.

Slovo aktuár nebo actuarius se však, jako označení nějaké funkce nebo profese, používalo mnohem dříve. Od ranného středověku šlo především o soudní písaře a následně i o různé další úředníky u soudů, a to i v době, kdy už se výrazně prosazovalo v pojišťovnickém kontextu. Ve starém Římě byl actuarius odpovědný za zápis a zpracování nejrůznějších úředních rozhodnutí – Acta, ať již takových, která zachytil někdo jiný, nebo rozhodnutí senátu – Acta Senatus, která zachycoval tehdejší actuarius přímo sám. Ve Východořímske říši byl pak actuarius důstojník, který vedl vojenské účty a staral se o distribuci žoldu a zásob vojákům. Nabízí se tedy otázka, jestli byla všechna ta označení actuarius odvozeno od podstatného jména Acta – čin, skutek, úkon, transakce, zápis, protokol, nebo od přídavného jména actuarius – rychlý, hbitý, pohotový, bystrý. Obě možnosti se zdají být smysluplné, protože actuarius zachycoval a zpracovával „acta“ a musel to dělat rychle a tedy být „actuarius“. Věříme že varianta s přídavným jménem je přecijen atraktivnější, protože schopnosti zachycené tímto přídavným jménem budou vždy něco, o co stojí za to se snažit. A protože společnost je dáma, zvolili jsme ženský rod, tedy „actuaria“.

Teď zbývá ještě vysvětli proč ta loď. Tady jsme využili jiné antické okolnosti a sice, že ve starém římském námořnictvu měli transportní loď označovanou jako Navis Actuaria, která byla na svou dobu moderním konceptem s vesly i plachtami a kormidly na přídi i na zádi. Šlo tedy o loď mimořádně obratnou, schopnou a užitečnou. A my bychom rádi, aby byla naše společnost pro pojišťovnictví také takovou Navis Actaurii, která pomáha pojišťovnám bezpečně plout na rozbouřených vodách náhody.

Více si o původu označení aktuár pro pojistné matematiky můžete přečíst zde.

www.pojistnamatematika.cz

Od roku 2019 provozujeme web www.pojistnamatematika.cz. Na něm představujeme naši profesi veřejnosti. Zejména pak potenciálním zájemcům o povolání aktuára. Tedy např vysokoškolské studenty či absolventy studia matematiky, ekonomie a podobných oborů. Doufáme, že stránka také může zvýšit motivaci středoškolských studentů ke studii matematiky na vysoké škole.