Články

11. 1. 2021 – Acceleration Techniques for Life Cash Flow Projection – Clustering Approach

Publikace podpořená ČSpA na základě výzvy z roku 2017.

Autor: Jan Fojtík, Pavel Zimmermann, Jiří Procházka (Tools4F, s.r.o. a VŠE)

Abstrakt: Cluster analysis is one of the tools that can be applied to accelerate multiple scenario valuation of the life insurance portfolio by reducing the size of the original portfolio into smaller reference portfolio. Results are on one hand obtained much faster as the per-policy projection is performed only for the reference portfolio. On the other hand, certain inaccuracy occurs as there is a difference between the projection results of the reference and the original portfolio. The proper application of clustering approach requires the setting of several parameters such as the selection of clustering variables, the suitable number of clusters (size of the
reference portfolio) or system of weight to adjust the reference projections


17. 8. 2017 – Acceleration Techniques for Life Cash Flow Projection Based on Many Interest Rates Scenarios – Cash Flow Proxy Functions

Publikace podpořená ČSpA na základě výzvy z roku 2014.

Autor: Martin Janeček (Tools4F, s.r.o. a VŠE)

Abstrakt: Within this paper, we will focus on two approaches how to determine (estimate) the future life insurance cash flows based on many interest rates scenarios in a reasonable runtime. This is very important for many real life applications. In practice, usually the first task where it is required is the valuation of the TVFOG (required at least by the Solvency II). We will call these techniques as „Analytical“ and „Interpolation“ approximations in this paper. Both approaches have been developed within our team in the Tools4F actuarial consulting company during the years 2015 and 2016. We have also tested them on real life insurance portfolio with very good (for the Interpolation approach even with excellent) results.


10. 3. 2017 – Střet zájmů mezi aktuárskými činnostmi

Závěry pracovní skupiny zabývající se identifikací a analýzou střetů zájmů mezi aktuárskými činnostmi.

Autoři: Dana Chládková, Vladimíra Unzeitigová, Marcela Vítková, Josef Lukášek, Karel Veselý, Miroslav Šimurda

Abstrakt: Cílem pracovní skupiny bylo zmapovat a zdokumentovat dříve popsané aktuárské činnosti (7.3.2014 – Pracovní materiál k potřebné kvalifikaci pro vykonávání aktuárské služby) z pohledu možného střetu zájmů v případech jejich souběžného výkonu. Použití výstupů této aktivity vidíme především v pomoci s identifikací souběhů aktuárských činností v pojišťovnách, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a v pomoci se specifikací přístupu k těmto souběhům. Identifikace příležitostí k realizaci střetů zájmů v pojišťovně a specifikace konkrétních přístupů k jejich řešení je podle nás prvním krokem k naplnění regulatorních požadavků Solventnosti 2. Výsledky této aktivity byly publikovány v Pojistných rozpravách 34.


18. 2. 2016 – Calibrations of risk-neutral scenarios of interest rates in the Czech crown

Publikace podpořená ČSpA na základě výzvy z roku 2014.

Autoři: Michal Šára, Martin Janeček

Abstrakt: The purpose of this paper is to show one possible approach how to construct a proxy for a term structure of volatilities in currencies (in particular in the Czech crown), where there is a limited interest rate derivatives market (swaption market, cap/poor market, etc.). The usual way how to get a particular term structure of volatility is from the market prices of interest rate derivatives by inverse engineering, i.e. extracting volatilities by equating the market price with the particular Black-Scholes formula for the derivative.This is a very common procedure in countries where such interest rate markets exist. However, in many countries (including the Czech Republic) there are no such markets and yet there is a great need (by banks, investment companies, insurance companies ) to have such interest rate derivatives priced in its own currency. The approach derived below describes the decomposition of the known (swaption or caplet) volatility into a semi-historical part and an implied part.While thesemi-historical part can be computed for any unknown (swaption or caplet) volatilityfrom a term stucture of interest rate, the implied part cannot be determined without a particular market. Therefore, there is no possible way to arrive at the precise implied volatility for currencies where there are no such markets.The question remains whether we can at least estimate or approximate these volatilities. In this paper we call the resulting quantities pseudo-implied volatilities.


1. 12. 2015 – Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II

Publikace podpořená ČSpA na základě výzvy z roku 2014

Autor: Tomáš Cipra

Vydavatel: EKOPRESS; Stran: 516; ISBN: 978-80-87865-24-8

Abstrakt: Rizika ve financích a pojišťovnictví dosahují v dnešním světě takových rozměrů, že pro bezpečnost finančního (především bankovního) a pojistného systému a ochranu jejich uživatelů (tj. především klientů bank a pojišťoven) je nutné tato rizika v každém vyspělém státě včetně České republiky vhodným způsobem regulovat. Daná monografie si klade za cíl (1) jednak představit nejdůležitější teoretické přístupy k měření a analýze rizika, které jsou důležité v kontextu regulatorních systémů ve financích a pojišťovnictví, a (2) pak popsat konkrétní metodiky, které se dnes pro regulaci ve financích a pojišťovnictví skutečně v praxi aplikují, tj. především pro oblast financí Basel III (s novými pravidly postupně fázovanými do období 2013 2018 a s úplnou implementací od 1. ledna 2019) a pro oblast pojišťov-nictví Solvency II (s účinností od 1. ledna 2016). Je nutné zdůraznit, že Basel III a Solvency II se netýkají jen regulace, ale znamenají bezesporu revoluční změnu v dnešních bankách a pojišťovnách, takže toto téma si zaslouží tak rozsáhlou publikaci. Monografie je vhodná jak pro studenty ekonometrie, financí a pojišťovnictví na různých typech vysokých škol (včetně doktorandského studia), tak pro pracovníky bank a pojišťoven s nejrůznějším pracovním zařazením, ale také pro pracovníky jiných regulovaných institucí ve finančním a pojišťovacím sektoru (např. pro obchodníky s cennými papíry, management penzijních fondů, odborníky v centrální bance a ve finanční a sociální státní správě) a vůbec pro všechny, kteří chtějí zvládnout tuto aktuální a ne zrovna jednoduchou problematiku na teoretické či praktické úrovni. Přestože se řada čtenářů patrně vyhne některým sofistikovaným matematickým partiím, mělo by zbýt poměrně dost prostoru i pro ty, které příliš odborný text a abstraktní modely odrazuj&iacute.


7. 3. 2014 – Pracovní materiál k potřebné kvalifikaci pro vykonávání aktuárské služby

Výstup z diskuse. „Matice“ činností a k jejich vykonávání potřebné kvalifikace.

Autoři: Dana Chládková, Marcea Vítková, Miroslav Šimurda, Jan Šváb

Abstrakt: Prvním výstupem z diskuse ČSpA je „matice“ matematických a pojistně matematických činností a k jejich vykonávání potřebné kvalifikace. V přiloženém souboru jsou uvedeny kroky hlavních procesů (aktivity) pojišťovny, kde by účast řádně kvalifikovaných lidí značně přispěla k plnění účelu těchto kroků. Aktuárská činnost / služba je či může být součástí uvedených kroků, není tím myšleno, že by činnost byla nutně vykonávána pouze aktuáry nebo, že jsou za ni plně odpovědni. Jen jsou její větší či menší součástí. (Pracovní materiál ČSpA k potřebné kvalifikaci pro vykonávání aktuárské služby).