Osvědčení

Člen s osvědčením zvyšuje své vyhlídky na dobré a zajímavé zaměstnání. Osvědčení je nepsanou podmínkou pro zastávání pojistně matematické funkce ve vedení pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností.

Osvědčení je uznávané v rámci aktuárských společností sdružených do Evropské aktuárské asociace podle pravidel stanovených v Agreement on Mutual Recognition. Člen s osvědčením pracující v zahraničí bude uznáván na úrovni místního certifikovaného člena např. německého Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. s výrazně menším úsilím, než pokud člen osvědčení nemá. Česká společnost aktuárů nemá stanovena formální pravidla pro zájemce o uznání osvědčení z jiné členské asociace sdružené v Evropské aktuárské asociaci. Každá případná žádost bude individuálně posuzována Aprobační komisí. 

ČSpA uděluje svým členům osvědčení podle Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. Podmínky pro vydání osvědčení jsou specifikovány v bodě B.3:

a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci D,
b) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
c) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

Aktuální verze dokumentů:

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost
Schváleno valnou hromadou České společnosti aktuárů dne 31. 12. 2022 s účinností od 1. 1. 2023

Žádost o vydání osvědčení – viz formulář

Přechodné období

Aprobační komise projednala 2. 5. 2024 výklad přechodného období v Pravidlech a podmínkách k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost.

Platné znění textu: · Tato Pravidla a podmínky schválené valnou hromadou ČSpA dne 31. 12. 2022 vstupují v platnost k datu 1.1.2023. Členové České společnosti aktuárů, kteří se před tímto datem, tj. nejpozději začátek akademického roku 2022/23, začali připravovat na získání osvědčení podle stávajících pravidel, budou mít možnost dokončit tuto přípravu a požádat o osvědčení v přechodném období do 31. 12. 2025.

Výklad: · Smyslem přechodného období je neměnit v průběhu studia podmínky uchazečům, kteří zahájili studium pojistné matematiky na úrovni magisterského stupně v době platnosti předchozího sylabu. Přechodné období se vztahuje na dokončení přípravy v oblasti splnění podmínek sylabu. Pokud uchazeč v okamžiku podání žádosti (do 31. 12. 2025) nebude splňovat některé další podmínky (zejména praxe, přednáška), odloží se projednání žádosti na dobu, kdy budou splněny.

Předchozí verze:

Sylabus pro získání osvědčení České společnosti aktuárů platný do roku 2020