Osvědčení

Člen s osvědčením zvyšuje své vyhlídky na dobré a zajímavé zaměstnání. Osvědčení je nepsanou podmínkou pro zastávání pojistně matematické funkce ve vedení pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností.

Osvědčení je uznávané v rámci aktuárských společností sdružených do Evropské aktuárské asociace podle pravidel stanovených v Agreement on Mutual Recognition. Člen s osvědčením pracující v zahraničí bude uznáván na úrovni místního certifikovaného člena např. německého Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. s výrazně menším úsilím než v pokud člen osvědčení nemá. Česká společnost aktuárů nemá stanovena formální pravidla pro zájemce o uznání osvědčení z jiné členské asociace sdružené v Evropské aktuárské asociaci. Každá případná žádost bude individuálně posuzována Aprobační komisí. 

ČSpA uděluje svým členům osvědčení podle Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. Podmínky pro vydání osvědčení jsou specifikovány v bodě B.3:

a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci D,
b) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
c) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

Aktuální verze dokumentů:

Sylabus pro získání osvědčení České společnosti aktuárů

Žádost o vydání osvědčení – viz formulář

Předchozí verze: