Výsledek elektronického hlasování valné hromady o aktualizaci pravidel

Valná hromada České společnosti aktuárů schválila aktualizaci Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, schválených v roce 2014 a 2020, která implementuje nový sylabus Evropské aktuárské asociace (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe, Actuarial Association of Europe) z října 2019.

Pro změnu hlasovalo 92,0 % (104 z 113 hlasujících), jeden hlasující byl proti a osm se zdrželo.

Děkuji všem hlasujícím za účast a naplnění minimálního počtu 110 hlasujících.

Odkaz: Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost účinné od 1. ledna 2023.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 3. 1. 2023
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Valná hromada