Kategorie: Celoživotní vzdělávání

Workshop Advances in Statistical and Risk Modelling for Actuaries, E. A. Valdez

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi Vás pozvat na dvoudenní workshop „Advances in Statistical and Risk Modelling for Actuaries“ profesora Emiliano A. Valdeze z University of Connecticut, který pořádá Česká společnost aktuárů ve spolupráci s MFF UK. Workshop se bude konat ve dnech 25. – 26.6.2018 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, v posluchárně K1. Podrobný program naleznete v příloze. Workshop je…

Workshop Advances in Statistical and Risk Modeling for Actuaries, Emiliano A. Valdez

Vážení kolegové, ve spolupráci s MFF plánujeme na červen workshop na téma Advances in Statistical and Risk Modeling for Actuaries vedený profesorem Emiliano A. Valdezem. Workshop proběhne ve dnech 25.-26. června na MFF a bude vycházet z jeho připravované publikace. Zaměří se na metody od GLM přes rozhodovací stromy po analýzu hlavních komponent a modelování regrese pomocí kopul. Workshop…