Workshop Advances in Statistical and Risk Modeling for Actuaries, Emiliano A. Valdez

Vážení kolegové, ve spolupráci s MFF plánujeme na červen workshop na téma Advances in Statistical and Risk Modeling for Actuaries vedený profesorem Emiliano A. Valdezem. Workshop proběhne ve dnech 25.-26. června na MFF a bude vycházet z jeho připravované publikace. Zaměří se na metody od GLM přes rozhodovací stromy po analýzu hlavních komponent a modelování regrese pomocí kopul.

Workshop plánujeme bezplatný, ale registraci budeme muset připravit z kapacitních důvodů. Více detailů včetně obsahu workshopu upřesníme do začátku května.

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 17. 4. 2018
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání