společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
31.3.2017 
Aktuár a provozní systém pojišťovny (cyklus Pojistný matematik v praxi)
Přednášející: RNDr. D. Slavíková, Ph.D. (Kooperativa)

24.3.2017 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - koncentrační riziko
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

17.3.2017 
Přístup k interním modelům v pojišťovnách (cyklus Pojistný matematik v praxi)
Přednášející: Mgr. Z. Roubal (Česká pojišťovna), Mgr. K. Žák (NN)

16.3.2017 
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Výbor společnosti projednal na své schůzi podané přihlášky. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru 20.3.2017. více

10.3.2017 
Střet zájmů mezi aktuárskými činnostmi
Závěry pracovní skupiny zabývající se identifikací a analýzou střetů zájmů mezi aktuárskými činnostmi. více

10.3.2017 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - vícerozměrná rozdělení a modelování závislostí
Přednášející: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog