společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
24.2.2017 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - mnohorozměrná rozdělení a modelování závislostí
Přednášející: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

17.2.2017 
Risk Management in Insurance: Principles and application of Solvency II in the context of value based and risk oriented management
19th to 22nd April 2017
Salzburg University více

16.2.2017 
Seminář Prime Re Academy, Curych - Modelování závislostí
více

13.2.2017 
Švýcarská letní škola
30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries (2017) více

13.2.2017 
Časopis AAE na nové adrese
The European Actuary je na nové adrese
http://www.theeuropeanactuary.org/

11.2.2017 
Pozvánka na přednášku 20.2.2017 - VŠE
Extending adult low mortality: The changing shape of the mortality curve multilevel models to construct local level life tables for Belgian districts, analysing the effects of wealth and education on the shape of the mortality curve více

11.2.2017 
Pozvánka na přednášku 20.2.2017
The same but different: Social context of Australian mortality an analysis with reference to different forms of capital and social organisation více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog