společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
28.4.2017 
Případová studie: validace částí standardního vzorce podle dokumentace EIOPA
Přednášející: Mgr. A. Král (NN)
Program dalšího vzdělávání více

28.4.2017 
Nový web - opravte si údaje!
Plán přechodu na nový web více

21.4.2017 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - koncentrační riziko
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D.

7.4.2017 
Vývoj v kalibraci standardní formule
Přednášející: Mgr. M. Gerthofer, Ing. P. Svojítka (Deloitte)
Program dalšího vzdělávání více

5.4.2017 
Jarní aktuárské setkání - 25.-26.5.2017 - registrace otevřena
více

5.4.2017 
VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA SEPSÁNÍ ODBORNÉ PUBLIKACE
Poskytnutí účelové podpory vybraným projektům v rámci aktivity odborné publikační činnosti. více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog