společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
6.1.2017 
Odchodovost klientů: modelování pomocí rozhodovacích stromů & Voice to Text analýza
Přednášející: Ing. Mgr. Veronika Počerová (Deloitte)
Program dalšího vzdělávání více

16.12.2016 
Aktuárský seminář v lednu 2017
více

16.12.2016 
Rezervování v neživotním pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi)
Přednášející: Mgr. Z. Roubal (Česká pojišťovna)

15.12.2016 
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Výbor společnosti projednal na své poslední schůzi konané dne 13.12. 2016 podané přihlášky. Případné další přihlášky podané v tomto roce budou projednány až na následující schůzi nově zvoleného výboru v lednu 2017. více

9.12.2016 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - modelování operačního rizika
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

7.12.2016 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Dovolujeme si připomenout, že je nejvyšší čas na úhradu členských příspěvků za rok 2016. Děkujeme všem členům, kteří tak již učinili. Ostatní žádáme o neprodlenou úhradu, nejpozději do 30. listopadu více

7.12.2016 
13. prosince 2016 Valná hromada
Valná hromada se koná v úterý 13. prosince 2016 od 16:00 v hotelu Jurys INN, Sokolovská 11, Praha 8.
více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog