společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
20.10.2017 
Aktuárské výstupy ve finančním výkaznictví
Přednášející: Mgr. P. Bohumský (Česká pojišťovna)
Program dalšího vzdělávání

20.10.2017 
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Výbor společnosti projednal na své schůzi dne 20. 10. 2017 podané přihlášky. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru v listopadu 2017. více

15.10.2017 
Podzimní vzdělávací akce - rezervujte si čas
Henk Van Broekhoven: Úmrtnost a úmrtnostní tabulky, 20.-21.11.2017 více

15.10.2017 
Pozvánka na akci České společnosti aktuárů - Pojistná matematika ve 21. století
Připomenutí.
Viz toto sdělení. více

13.10.2017 
Dynamické modelování úmrtnosti
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

6.10.2017 
Aktuárská kvalifikace
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK) více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog