společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
21.10.2016 
Implicitní hodnota pojišťovny (cyklus Pojistný matematik v praxi)
Přednášející: RNDr. V. Unzeitigová, Ph.D. (Kooperativa)

19.10.2016 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Dovolujeme si připomenout, že je čas na úhradu členských příspěvků za rok 2016. . Děkujeme všem členům, kteří tak již učinili. Ostatní prosíme o úhradu, nejlépe v průběhu října. více

16.10.2016 
13. prosince 2016 Valná hromada
Valná hromada se koná v úterý 13. prosince 2016 od 16:00 v hotelu Jurys INN, Sokolovská 11, Praha 8.
více

14.10.2016 
Cenování neživotního pojištění (cyklus Pojistný matematik v praxi)
Přednášející: Mgr. Ing. J. Mertl, Ph.D. (Uniqa)

7.10.2016 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - obecné přístupy k měření a řízení rizik se zaměřením na tržní riziko
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

4.10.2016 
Konec Odpovědných matematiků v Čechách
Informace ČNB ke změně legislativy od 23.9.2016 (implementace SII do zákona o pojišťovnictví) a o zprávě OPM za část roku 2016. více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog