společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
5.1.2018 
Řízení rizik v pojišťovně (cyklus Pojistný matematik v praxi)
Přednášející: Mgr. Jana Zelinková (Česká pojišťovna)

27.12.2017 
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Výbor společnosti projednal na své schůzi dne 12. 12. 2017 podané přihlášky a přijal 1 novou členku. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru v lednu 2018. více

22.12.2017 
Legislativa a pojistná matematika (odpovědný pojistný matematik a aktuárská funkce)
Přednášející: RNDr. Vít Šroller (Česká pojišťovna)
Program dalšího vzdělávání více

14.12.2017 
Zrušení aktuárského semináře 15.12.
Z důvodu nemoci se přednáška z cyklu Pojistný matematik v praxi na téma řízení rizik v pojišťovně přesouvá z 15.12. na 5.1.2018. Děkujeme za pochopení více

11.12.2017 
Zařazení akce do programu dalšího vzdělávání - Seminář EAA v Praze
více

11.12.2017 
12. prosince 2017 Valná hromada
Valná hromada se koná v úterý 12. prosince 2017 od 16:00 v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8.
více

11.12.2017 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Máte uhrazené členské příspěvky za rok 2017? více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog