společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
Navis actuaria Navis actuaria
Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla
Orbis Sensualium Pictus roku 1658

 
Česká společnost aktuárů se ustavila v roce 1992 jako pokračovatel činnosti Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919. Je dobrovolným sdružením pojistných matematiků a odborníků, jejichž zaměření s pojistnou matematikou souvisí. Usiluje o co nejširší uplatnění aktuárské profese v pojišťovnictví, sociálním zabezpeční, státní správě a při řízení finančních rizik. Je prostřed- níkem odborných a společenských kontaktů mezi aktuáry. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a výzkumu v aktuárských vědách.
Společnost je představitelem české aktuárské profese v mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Poradní skupině aktuárských asociací zemí Evropských společenství (Groupe Consultatif), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe.
Při potvrzování odborné způsobilosti členů vychází společnost ze sylabů aktuárských znalostí Groupe Consultatif a z téměř stoleté tradice vzdělávání pojistných matematiků na pražských vysokých školách.
Společně s oddělením finanční a pojistné matematiky matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá pro členy společnosti , studenty Karlovy univerzity a její pracovníky pravidelný Seminář z aktuárských věd. Fakulta umožňuje členům společnosti, aby si v rámci kombinovaného studia doplnili znalosti, potřebné ke splnění kvalifikačních požadavků.

Česká společnost aktuárů
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: info@actuaria.cz
IČO: 49276034IAA Full Member Logo
 
English

Jméno Heslo  
Získání či obnovení přístupu ZDE
Zapomněli jste vaše heslo?
Seznam všech sdělení
9.12.2016 
Vybrané partie z kvantitativního řízení rizik - modelování operačního rizika
Přednášející: RNDr. L. Mazurová, Ph.D. (MFF UK)

2.12.2016 
Regresní modely v pojišťovnictví
Přednášející: Mgr. Kateřina Vlčková
Program dalšího vzdělávání více

30.11.2016 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Dovolujeme si připomenout, že je nejvyšší čas na úhradu členských příspěvků za rok 2016. Děkujeme všem členům, kteří tak již učinili. Ostatní žádáme o neprodlenou úhradu, nejpozději do 30. listopadu více

25.11.2016 
Kombinování zajistných smluv
Přednášející: Mgr. I. Grzonková (Axa)
Program dalšího vzdělávání více

22.11.2016 
13. prosince 2016 Valná hromada
Valná hromada se koná v úterý 13. prosince 2016 od 16:00 v hotelu Jurys INN, Sokolovská 11, Praha 8.
více

18.11.2016 
Expoziční modely v zajištění
Přednášející: Mgr. M. Bošeľa (VIG Re)
Program dalšího vzdělávání více

 
 
 
vyrobil: nexum Trilog