Aktuárský seminář 17. 5. 2024: Řízení ESG rizik a strategií v pojišťovnách

Za ESG rizika lze považovat širší škálu rizik, která se netýkají pouze
enviromentálních témat souvisejících se změnou klimatu, ale také oblastí
sociálních, rizik souvisejících s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku,
témat řízení společností, rizik reputačních a dalších. Prezentace bude
zaměřena na vývoj a aktuální stav řízení ESG rizik v pojišťovnách, jejich
integraci do strategií rizik a nastavení rizikového apetitu. Řízení těchto
rizik je zasazeno do kontextu celé ESG strategie, tedy směřování
společnosti ve všech oblastech činnosti, v pojistných produktech, v
investicích a řada ESG rizik také souvisí s vlastním provozem a produkcí
uhlíkové stopy. Součástí práce risk manažerů je příprava a testování
scénářů vývoje klimatické změny, které jsou dlouhodobé a využívají
predikcí vývoje emisí uhlíku a tedy úrovně globálního oteplování. Vedle
těchto fyzických rizik dopadů změny klimatu stojí rizika přechodu, která
souvisí také s
postavením pojistného sektoru jako výrazně regulovaného odvětví v EU.
Přednáška by měla dát účastníkům souhrnnou informací o strategiích a
rizicích ESG v pojišťovnictví a pohled na roli pojistného trhu v boji s
klimatickou změnou.
Zamčeno: Ne
Publikováno: 25. 4. 2024
Autor: lucie.mazurova
Kategorie:  Aktuárský seminář