Semináře

Program a prezentace z pravidelného aktuárského semináře na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Podívejte se na něco z toho, co děláme.

Publikace

Publikace připravené nebo podpořené Českou společností aktuárů pro každého, koho zajímá pojišťovnictví a chce se o něm dovědět víc, členy i nečleny.

Pojistnamatematika.cz

Zprovoznili jsme nový web pro zájemce o oblast pojistné matematiky.

www.pojistnamatematika.cz

Staňte se členem Společnosti

Chcete přispět ke zlepšování pojišťovnictví? Máte rádi přátelské diskuse s kolegy o technických i netechnických stránkách pojišťovnictví? Přidejte se k nám.

Více o členství

Získejte osvědčení

Chcete získat osvědčení o svých pojistně matematických schopnostech, které bude platné a uznávané v Evropě i jinde ve světě? Podívejte se, co je k tomu třeba.

Více o osvědčení

Pomoc Ukrajině

Ukrajina ČSpA nabízí pomoc ukrajinským kolegům.

Navis Actuaria

Dřevoryt z prvního vydání Komenského díla Orbis Sensualium Pictus z roku 1658. Navic Actuaria

Administrativní záležitosti

1. 1. 2023 Obecné

Zpoždění v párování členských příspěvků bylo dohnáno a nyní jsou všechny platby zaznamenány v systému. Pokud vám něco nesedí, dejte mi prosím vědět. Očekávám, že nové příspěvky budou předepsány v průběhu února. S platbou příspěvku prosím vyčkejte do předpisu zjednodušíte tím administrativu. Při odesílání emailů týkajících se valné hromady se nám některé zprávy vrátily jako nedoručitelné. Jde o členy, kteří zadali…

Elektronické hlasování valné hromady o aktualizaci pravidel

Protože valná hromada nebyla usnášeníschopná pro aktualizaci pravidel vydávání osvědčení, v souladu s článkem 25 stanov bylo na valné hromadě vyhlášeno elektronické hlasování. Pro toto hlasování následujte pokyny z emailu, který vám byl zaslán 13.12.2022 v cca 16:15 ze systému Election Buddy, předmět emailu končí „…Valná hromada ČSpA 2022 – aktualizace pravidel“. Podrobnosti k aktualizaci najdete v novince Valná hromada 13. 12. 2022…

27. února 2019 jsme oslavili 100 let od vzniku Spolku československých pojistných techniků, první profesní organizace aktuárů na území Česka a Slovenska. Česká společnost aktuárů je pokračovatelem činnosti tohoto spolku, a proto plánujeme sté narozeniny řádně oslavit. Máte-li chuť a možnosti se na přípravě oslav podílet, velmi Vaši pomoc uvítáme. Čím více Vás bude, tím lepší oslavy můžeme uspořádat.
Historie