Kategorie: Aktuárská PS

Jednání Aktuárské pracovní skupiny 26. 1. 2021: Vliv klimatických změn

1. 2. 2021 Aktuárská PS

V úterý 26. ledna 2021 se uskutečnilo jednání Aktuárské pracovní skupiny k prodiskutování konzultací EIOPA ohledně vlivu klimatických změn na neživotní úpis a cenotvorbu a ohledně možných úprav standardní formule či způsobu její rekalibrace s ohledem na změny klimatu. Velké díky patří Honzovi Martínkovi, který tématem provázel. Nyní zveřejňujeme zápis z tohoto jednání.

Lock APS: diskusní materiál AAE k dopadu klimatických změn

20. 1. 2021 Aktuárská PS

Dobrý den, obdrželi jsme podnět od Honzy Martínka, že pracovní skupina AAE pro neživot bude dávat vyjádření ke konzultacím EIOPA ohledně dopadu klimatických změn na neživotní úpis a oceňování a ohledně potenciálního zahrnutí rizik souvisejících s klimatickými změnami do standardní formule. Honza nabídl, že by nás materiály provedl na mimořádné APS věnované tomuto tématu, následně posbíral naše připomínky…

Lock Připomínkování návrhu SAP 3

4. 12. 2020 Aktuárská PS

Předkládáme k vašemu uvážení návrh Standardu Aktuárské Praxe 3 (SAP 3) – Aktuárská praxe ve vztahu k procesu ORSA dle Solventnosti II, který jsme připravili na základě Evropského Standardu Aktuárské Praxe 3 (ESAP 3) – Actuarial practice in relation to the ORSA process under Solvency II, který byl přijat AAE 2. 8. 2017.