Test postačitelnosti rezerv v neživotním pojištění