Valná hromada 8. 12. 2009 (podklady)

Program:

1. Zpráva odpovědného pojistného matematika – požadavky Zákona o pojišťovnictví.

2. Role pojistných matematiků v Solventnosti II.

3. Ukázka testovací verze nových webových stránek Actuaria.cz.

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období.

5. Zpráva o hospodaření.

6. Rozpočet na příští období.

7. Různé.

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor ČSpA

Jiří Fialka

předseda