Valná hromada 14. 12. 2010 (podklady)

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě dojde k volbám do výboru a revizní komise společnosti, žádáme členy o zaslání návrhů kandidátů do těchto orgánů. Své návrhy prosím zasílejte emailem na adresu Petra Bohumského do 9.12.2010.

Kandidáti musí se svou kandidaturou souhlasit a budou na valné hromadě vyzváni ke krátké prezentaci (několik vět, ústní forma).

Zamčeno: Ne
Publikováno: 3. 12. 2010
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada