Kdy naposledy byla česká úmrtnost jako v roce 2020?

Covid vrátil naši úmrtnost zpět o roky. Ale o kolik let? O 10 nebo o 30? Ve statistikách počtu zemřelých vidíme, že naposledy zemřelo více než 129 tisíc osob v roce 1990, tehdy ovšem při významně mladší populaci.

Posledních 25 let se počet úmrtí pohybuje v relativně úzké pásu mezi 105 a 115 tisíci, kdy se vzájemně vyrovnává stárnutí populace se zlepšováním úmrtností. Hlubší pohled do dat ČSÚ a aplikování historických úmrtnostních tabulek na aktuální složení populace nám ukáže, že úmrtnost každoročně klesá o cca 2,1 %. Loňský počet mrtvých bychom tedy při loňském složení populace zažili i v nedávném nepandemickém roce 2010. Co z toho vyplývá?

  • Zlepšování úmrtnosti je dlouhodobě významné
  • Podzimní vlna vyrovnala pokles úmrtnosti za posledních 10 let
  • Pohled z jiného úhlu může dodat zajímavé informace

Pandemie pokračuje, takže nadúmrtnost roste a při spojení dat z let 2020 a 2021 uvidíme větší efekt. Např. při dalších 15 tisících úmrtí dojde k posunu o dalších 7 let zpátky.

Podkladová data a výpočty najdete v přiloženém souboru. Přesný počet zemřelých za rok 2020 ještě není známý, odhad je proveden z týdenních dat za 51 týdnů. Pro výpočty bylo použito složení populace k 31. 12. 2019, což pravděpodobně lehce podhodnocuje stáří populace během 2. vlny pandemie. Vliv na výsledek nebyl přesně vyhodnocován, dá se předpokládat, že dopad na výsledek je menší než 1 rok.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 27. 1. 2021
Autor: query
Kategorie:  Blog