Kategorie: Obecné

Standard SAP 4 dostupný k připomínkám

8. 4. 2022 Obecné

Pracovní skupina IFRS 17 připravila návrh standardu SAP 4, který transponuje standard ISAP 4 (oba dokumenty přiloženy). Tento návrh byl diskutován na aktuárské pracovní skupině a dále bude prezentován na aktuárském semináři dne 22.4. Prosíme všechny členy o zasílání podnětů a připomínek k diskusi. Formát není ještě finální a bude řešen později. Připomínky posílejte na Jiřího Thomayera (Jiri.Thomayer@outlook.com), případně dalším…