Elektronické hlasování valné hromady o aktualizaci pravidel

Protože valná hromada nebyla usnášeníschopná pro aktualizaci pravidel vydávání osvědčení, v souladu s článkem 25 stanov bylo na valné hromadě vyhlášeno elektronické hlasování. Pro toto hlasování následujte pokyny z emailu, který vám byl zaslán 13.12.2022 v cca 16:15 ze systému Election Buddy, předmět emailu končí „…Valná hromada ČSpA 2022 – aktualizace pravidel“.

Podrobnosti k aktualizaci najdete v novince Valná hromada 13. 12. 2022 (podklady a instrukce).

Zamčeno: Ne
Publikováno: 14. 12. 2022
Autor: Aleš Král
Kategorie:  Valná hromada