Změny v CPD schváleny

30. června skončilo hlasování VH, o úpravách Pravidel celoživotního vzdělávání z důvodu nouzového stavu a úpravách Pravidel k vydání osvědčení. Viz https://www.actuaria.cz/news/1046/159/Elektronick%C3%A9-hlasov%C3%A1n%C3%AD-valn%C3%A9-hromady.html.

Celkem se hlasování zúčastnilo 151 členů z 317, přičemž kvorum pro toto hlasování byla jedna třetina členů a pro schválení byl nutný souhlas dvou třetin hlasujících.

Pro návrh č. 1 bylo 144 hlasujících, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování.

Pro návrh č. 2 bylo 146 hlasujících, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování.

Oba návrhy tak byly výraznou většinou schváleny. Schválené verze obou dotčených dokumentů najdete v příloze. V Pravidlech k vydání osvědčení byl opraven odkaz, který ve verzi před schválení nebyl přeznačen (jde o body B.2.c) a B.3.a)).

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 1. 7. 2020
Autor: query
Kategorie:  Obecné