Elektronické hlasování Valné hromady 11. 5. – 19. 5. 2019 (oznámení)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor společnosti vyhlašuje v souladu s bodem 25. Stanov elektronické hlasování k návrhům, které spadají do pravomoci Valné hromady. Tyto návrhy nemohou vyčkat do termínu konání příští Valné hromady, a proto vás žádáme, abyste se k nim vyjádřili elektronicky.

Jedná se o dva návrhy:

  1. Volba čestného člena
  2. Volba člena Aprobační komise

Na vaši adresu uvedenou v adresáři členů vám byl odeslán email s podrobným zněním a odůvodněním návrhů a s pokyny k elektronickému hlasování.

Předem děkuji za vaše zapojení,

Za Výbor ČSpA
Jan Šváb
předseda

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 12. 4. 2019
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada