Elektronické hlasování valné hromady 6.6. – 30.6.2020 (oznámení)