Informace k CPD – schválená pravidla od 2020, opatření v souvislosti s koronavirem

Vážení kolegové,

během posledních měsíců došlo k několika událostem, které jsou relevantní pro CPD program naší společnosti

 1.       Schválení aktualizovaných pravidel CPD

 Na základě elektronického hlasování vyhlášeného na valné hromadě 10.12.2019 byla ke dni 15.1.2020 schválena aktualizovaná pravidla dalšího vzdělávání. Tato pravidla jsou platná již pro rok 2020. Pravidla zavádí tříleté posuzované období s postupným náběhem v prvních třech letech a přechází od bodového systému k hodinovému hodnocení vzdělávacích aktivit.  Schválený text pravidel je v příloze. Zároveň přikládám i text podkladů pro závěry (basis for conclusions) včetně vypořádání došlých připomínek. Oba doplňkové materiály byly k dispozici před valnou hromadou.

 

Přiložená prezentace z valné hromady pak obsahuje jednak stručný popis pravidel a jednak přehled pozměňovacích návrhů členů projednaných na valné hromadě. U těchto návrhů je uvedena informace, zda byly podle rozhodnutí valné hromady zařazeny do finálního návrhu pravidel, který byl schválen zmíněným hlasováním členů.

Tato pravidla se týkají pouze certifikovaných členů, případně zájemců o certifikaci. Pravidla předpokládají samoevidenci CPD pro členy na jejich účtu na actuaria.cz, jejíž implementaci předpokládáme zhruba do listopadu tohoto roku. Prosíme Vás tedy o dočasnou offline evidenci, kterou budete mít možnost do registru následně zadat.

2.       Odklad vzdělávacích aktivit v souvislosti s koronavirovou situací

V návaznosti na opatření vlády a celkový vývoj situace ohledně koronaviru byly již dříve zrušeny přednášky Aktuárského semináře na MFF UK. Stejně tak dojde k přesunu dříve avizovaných akcí CPD a to Jarního aktuárského setkání, seminářů Tools4F na téma IFRS 17 i semináře EAA plánovaného na květen do Prahy.

  •  “Jarní” aktuárské setkání momentálně plánujeme uspořádat v termínu 17.-18.9.2020. O podrobnostech budeme informovat skrz mail a www.actuaria.cz
  • Semináře o IFRS 17 by měly začít běžet na podzim, o jejich termínech Vás budeme informovat
  • Seminář EAA na Actuarial Data Science Introplication je odložen a kolegové řeší, zda zvolí zářijový termín, nebo dojde k odložení na příští rok.

3.       Dopad na požadavky CPD za rok 2020

Na výboru jsme diskutovali dopad zrušení a přesunu akcí na požadavky CPD a možné varianty řešení. Vzhledem k působnosti aprobační komise v oblasti CPD jsme ji požádali o její vlastní návrh. O konkrétních úpravách Vás budeme co nejdříve informovat.

 

S pozdravem

Zdenek Roubal