Valná hromada 10.12.2019 (elektronické hlasování, výsledek)

Skončilo elektronické hlasování, které začalo na valné hromadě v prosinci. Požadované kvórum jedné třetiny členů bylo dosaženo a hlasování jsou tedy platná. Děkujeme hlasujícím za účast i za schválení návrhů přednesených výborem.
Výsledek hlasování o jednotlivých návrzích (včetně hlasů přítomných na valné hromadě):

Hlasování   Hlasovalo  Pro   Proti   Zdrželi se 
1. Návrh na změnu stanov 139   130   3   6 
2. Pravidla a podmínky k vydání CERA osvědčení 139   116   5   18 
3. Pravidla CPD ve znění pozměňovacích návrhů přijatých valnou hromadou 139   105   20   14 

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 19. 1. 2020
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada