VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA SEPSÁNÍ ODBORNÉ PUBLIKACE

Ke dni 5.4.2017 ČSpA vyhlásila výzvu k podání návrhů. Podrobné podmínky a harmonogram výběrových kol je uveden v příloze.

Výzva je otevřena všem osobám, nemusí se jednat o členy ČSpA.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 5. 4. 2017
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS