Střet zájmů mezi aktuárskými činnostmi

Cílem pracovní skupiny bylo zmapovat a zdokumentovat dříve popsané aktuárské činnosti (zde) z pohledu možného střetu zájmů v případech jejich souběžného výkonu.

Použití výstupů této aktivity vidíme především v pomoci s identifikací souběhů aktuárských činností v pojišťovnách, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a v pomoci se specifikací přístupu k těmto souběhům. Identifikace příležitostí k realizaci střetů zájmů v pojišťovně a specifikace konkrétních přístupů k jejich řešení je podle nás prvním krokem k naplnění regulatorních požadavků Solventnosti 2.

Výsledky této aktivity byly publikovány v Pojistných rozpravách 34.

Děkuji pracovní skupině a zejména D. Chládkové, V. Unzeitigové, M. Vítkové, J. Lukáškovi a K. Veselému za nejvýznamnější podíl na této aktivitě a vzniku přiložených dokumentů.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 10. 3. 2017
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS