Testování předpokladů pro metodu chain-ladder

Přednáška se bude zabývat testováním předpokladů pro metodu chain-ladder pro výpočet rezervy neživotních pojištění pomocí převodu na úlohu lineární regrese. Součástí přednášky bude i demonstrace přednesené teorie na praktickém příkladu.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 4. 11. 2016
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář