Valná hromada 10. 12. 2013 (program)

Program:

14:00 Ad Kok: Aktivity AAE – přednáška a diskuse

16:00 Program Valné hromady

0. Představení novely pravidel vydávání osvědčení.

1. Zpráva o činnosti za uplynulé období.

2. Zpráva o hospodaření.

3. Rozpočet na příští období.

4. Volby Výboru a Revizní komise

5. Různé.

cca 18:30 Tradiční vánoční setkání – pokyny na místě :-)

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě dojde k volbám do výboru a revizní komise společnosti, žádáme členy o zaslání návrhů kandidátů do těchto orgánů. Své návrhy prosím zasílejte emailem na adresu Petra Bohumského do 9.12.2013.

Kandidáti musí se svou kandidaturou souhlasit a budou na valné hromadě vyzváni ke krátké prezentaci (několik vět, ústní forma).

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor ČSpA

Petr Bohumský

Zamčeno: Ne
Publikováno: 9. 12. 2013
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada