Postup pro získání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost pro držitele osvědčení vydaných před 31.12.2001

Zamčeno: Ano
Publikováno: 12. 12. 2003
Autor: query
Kategorie:  Aprobační komise