Valná hromada 13. 12. 2005

Program:

1. Role aktuárů v evropském pojišťovnictví (prezentace diskusního materiálu pracovní skupiny Groupe Consultatif).

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období.

3. Zpráva o hospodaření.

4. Rozpočet na příští období.

5. Různé.