Postup při podávání žádosti o osvědčení

Žádost o osvědčení se podává na formuláři zadost.doc, který obsahuje položky požadované dle Pravidel a podmínek k vydání osvěčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost a dále

položku Účast na programu dalšího vzdělávání členů ČSpA, kde žadatel prokazuje splnění povinnosti obsažené v programu dalšího vzdělávání schváleném valnou hromadou dne 10.12.2002 – získání alespoň 5 bodů za účast v programu dalšího vzdělávání v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti.

K žádosti se přikládá doklad o zaplacení příslušného poplatku.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 10. 7. 2006
Autor: query
Kategorie:  Aprobační komise
Soubory ke stažení: