Valná hromada 11. 12. 2007 (podklady)

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě dojde k volbám do výboru a revizní komise společnosti, žádáme členy o zaslání návrhů kandidátů do těchto orgánů. Své návrhy prosím zasílejte emailem na adresu Petra Bohumského do 6.12.2007.

Program:

1. Příspěvek na téma Role aktuárů v konceptu „Enterprise Risk Management“.

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období.

3. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise.

4. Rozpočet na příští období.

5. Volby orgánů společnosti.

6. Různé.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 4. 12. 2007
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada