Valná hromada 9. 12. 2008 (pozvánka)

Program:

1. Zpráva o činnosti za uplynulé období.

2. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise.

3. Rozpočet na příští období.

4. Různé.

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor ČSpA

Jiří Fialka

předseda

Zamčeno: Ne
Publikováno: 25. 11. 2008
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada