Činnost komise v roce 2009

Činnost aprobační komise řídila i v roce 2009 Lucie Mazurová.

Schůze aprobační komise se v roce 2009 konaly 12.6. a 4.12. Komise projednala celkem čtyři žádosti o osvědčení, v jednom případě šlo o opětovné projednání žádosti podané v roce 2008 po doplnění podmínky prezentace na semináři z aktuárských věd. Komise rozhodla o udělení osvědčení čtyřem členům společnosti.

K dnešnímu dni má společnost 55 certifikovaných členů.

(Ze zprávy o činnosti přednesené na valné hromadě dne 8.12.2009).

Zamčeno: Ne
Publikováno: 10. 12. 2009
Autor: query
Kategorie:  Aprobační komise