Valná hromada 11. 5. 2012 (pozvánka)

Výbor ČSpA zve členy společnosti na valnou hromadu České společnosti aktuárů, která se koná v pátek 11. května 2012 v 8 hodin 10 minut . Valná hromada se koná v posluchárně K1 na MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 v návaznosti na seminář z aktuárských věd. Jediným bodem programu je návrh na doplnění Komise pro udělování osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost.

Podle Pravidel a podmínek pro udělování osvědčení má aprobační komise 11 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou z kandidátů navžených výborem. Po úmrtí prof. Mandla je třeba doplnit počet členů komise. Výbor navrhuje jako kandidátku RNDr. Ing. Ivu Justovou, Ph.D.

Výňatek ze Stanov:

…Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna alespoň polovina členů Společnosti…. Nesejde-li se ve stanovenou dobu nejméně jedna polovina řádných členů, koná se řádná valná hromada o půl hodiny později bez předchozího oznámení.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 8. 5. 2012
Autor: jsvab
Kategorie:  Valná hromada