Vývoj počtu členů

Osvědčení z roku 1997

Od počátku roku 1995 se výbor společnosti začal zabývat návrhem pravidel pro udělování osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. Již tehdy byla formulována zásada „docílit v okamžiku vstupu do Evropské unie stejné podmínky pro naše aktuáry jako budou mít aktuáři z EU u nás“.

Rok 1996 byl věnován stanovení pravidel udělování aktuárského osvědčení. Na jaře toho roku přijala společnost Profesní zásady převzaté od Groupe Consultatif.

V roce 1997 zahájila činnost Komise pro udělování osvědčení pod předsednictvím V. Šafandy.

Zákon o pojišťovnictví č. 363 / 1999 Sb. uložil pojišťovnám povinnost ustanovit od 1. 10. 2000 odpovědné pojistné matematiky. Těmi se mohou stát pouze držitelé osvědčení vydaného aktuárskou společností, která je plným členem IAA. Lze konstatovat, že vydávání osvědčení odpovídalo současné úrovni rozvoje aktuárské profese u nás a potřebám pojišťoven. K 1. 10. 2000 mělo osvědčení 35 členů společnosti.

Zdroj: Prof. P. Mandl – Deset let obnovené činnosti společnosti aktuárů

Osvědčení od roku 2003

Základní kámen Mutual Recognition Agreement v rámci Groupe Consultatif/AAE

Nejzávažnějším rozhodnutím zasedání Groupe Consultatif v září 2001 bylo usnesení, aby členské společnosti měly do konce roku 2005 požadavky na odbornost členů vyhovující minimálnímu sylabu Groupe Consultatif (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe, December 1998). Výbor Groupe Consultatif pro vzdělávání připravil návrh dohody mezi 27 plnými a přidruženými členy, kterou se zavazují usnesení splnit. Česká společnost aktuárů dohodu podepsala 4. 1. 2002.

Od počátku roku 2002 se výbor zabýval opatřeními ke splnění závazků dohody o dodržení minimálních sylabů. Vycházel ze stanoviska, že nové podmínky pro udělování osvědčení splňují požadavky Groupe Consultatif. Zřejmou byla rovněž nutnost, věnovat se dodatečnému vzdělávání členů systematičtěji s určitou povinností účasti na vzdělávání. K tomu, aby společnost mohla přistoupit k existující dohodě o vzájemném uznávání kvalifikace je nutné, aby certifikovaní členové měli osvědčení, které lze považovat za „diplom o vyšším vzdělání udělený po absolvování profesního vzdělávání a školení v trvání aspoň tří let“, jak požadují stanovy Groupe Consultatif.

Návrh opatření obsahoval zavedení programu dalšího vzdělávání se zásadou spoluúčasti členů převážně v rámci Semináře z aktuárských věd.  Vzhledem k tomu, že společnost po roce 2005 nebude mít oprávnění zaručovat se za odbornost členů, jejichž vzdělání nesplňuje požadavky Groupe Consultatif, bude třeba, aby certifikovaní členové měli osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost a o dosaženém vzdělání. Rámec těchto opatření schválila valná hromada v dubnu 2002.

Zdroj: Prof. P. Mandl – Deset let obnovené činnosti společnosti aktuárů

Ke stažení

Data

rokbez osvědčeníosvědčení 1997osvědčení 2003celkem
19921717
19933636
19944848
19957171
19968383
199797299
19989216108
19997228100
20008243125
20017548123
20028848136
2003102485155
20041054412161
20051072934170
200614741188
200716044204
200816551216
200914055195
201015059209
201114166207
201215068218
201315177228
201416483247
201516393256
2016163104267
2017175106281
2018193107300
2019209107316
2020202110312
2021212111323
Tabulka počtu členů bez, se starým a s novým osvědčením. Evidence je vždy k datu konání valné hromady v uvedeném roce.

Poznámky pro administrátory k aktualizaci této stránky

Graf je vytvořen pomocí přímého vložení HTML kódu. Ten je připraven v přiloženém XLSX soboru.