schéma složení výboru ČSpA 1992-2025

Složení výboru České společnosti aktuárů

schéma složení výboru ČSpA 1992-2025
Složení výboru ČSpA v letech 1993 – 2025 (buňky obsahují počet let ve funkci)

Stanovy společnosti byly registrovány Ministerstvem vnitra v červenci 1992. Garanty stanov byli Jaroslav Dostal, Petr Mandl a Jaromír Waltr. První výbor, zvolený valnou hromadou 18. 11. 1992, byl pětičlenný. Další dva sedmičlenné a od 11. 2. 2003 devítičlenné.

1993 – 1995

18. listopadu 1992

Jaroslav Dostal
Petr Mandl
Daniela Skývová
Václav Šafanda
Jaromír Walter

1996 – 1998

18. prosince 1995

Petr Mandl
Tomáš Cipra
Jaroslav Dostal
Jaroslava Feistauerová
Jiří Fialka *
Václav Šafanda
Dana Vorlíčková

* od 3. 4. 1996

1999 – 2001

1. prosince 1998

Petr Mandl
Jaroslava Feistauerová
Jiří Fialka
Zuzana Kepková
Kateřina Pastorková
Václav Šafanda
Dana Vorlíčková

2002 – 2004

11. prosince 2021

Petr Mandl *
Jaroslava Feistauerová
Jiří Fialka *
Lucie Mazurová
Kateřina Pastorková
Václav Šafanda **
Dana Vorlíčková

11. února 2003

Petr Bohumský
Josef Lukášek
Vít Šroller
Jan Šváb

2005 – 2007

7. prosince 2004

Jiří Fialka
Petr Bohumský
Jaroslava Feistauerová
Josef Lukášek
Monika Malichová
Lucie Mazurová
Kateřina Pastorková
Vít Šroller
Jan Šváb

2008 – 2010

11. prosince 2007

Jiří Fialka
Petr Bohumský
Imrich Lozsi
Josef Lukášek
Monika Malichová
Lucie Mazurová
Kateřina Pastorková
Vít Šroller
Jan Šváb

* P. Mandl byl uvolněn z funkce a zvolen čestným předsedou valnou hromadou dne 11. 2. 2003. Na stejné valné hromadě byl předsedou výboru zvolen J. Fialka.
** rezignoval ze zdravotních důvodů k 11. 2. 2003

2011 – 2013

14. prosince 2010

Petr Bohumský
Jiří Fialka
Zuzana Kepková
Imrich Lozsi
Josef Lukášek
Lucie Mazurová
Vít Šroller
Jan Šváb
Kateřina Pastorková

2014 – 2016

10. prosince 2013

Jan Šváb
Petr Bohumský
Jiří Fialka
Josef Lukášek
Lucie Mazurová
Zdeněk Roubal
Marcela Vítková
Kateřina Pastorková
Kamil Žák

2017 – 2019

13. prosince 2016

Jan Šváb
Petr Bohumský
Aleš Král
Lucie Mazurová
Zdeněk Roubal
Miroslav Šimurda
Marcela Vítková
Kateřina Pastorková
Kamil Žák

2020 – 2022

10. prosince 2019

Jan Šváb
Petr Bohumský
Martin Branda *
Aleš Král
Zdeněk Roubal
Miroslav Šimurda
Monika Šťástková
Kateřina Pastorková
Kamil Žák
* do 8. 12. 2020

8. prosince 2020

Jakub Mertl

2023 – 2025

13. prosince 2022

Jan Šváb
Petr Bohumský
Libuše Haubeltová
Jan Kořistka
Aleš Král
Miroslav Šimurda
Monika Šťástková
Pavel Zimmermann
Kamil Žák

2026 – 2028

Ke stažení