Machine Learning College: Velké jazykové modely pro generování textů

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání kurz od Machine Learning College: Velké jazykové modely pro generování textů.

Kurz se koná 17. 1. v Praze a 9. 4. v Brně. Oba kurzy jsou dostupné i on-line ve formě webináře.

Aprobační komise přidělila akci 7 hodin dalšího vzdělávání.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 22. 12. 2023
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání