Anketa z JASu

Na jubilejním desátém Jarním aktuárském setkání byly při přednášce Víta Šrollera Střípky z historie vyhlášeny dvě anketní otázky.

První otázka zní: Jaká pojistná událost způsobí největší škody pojistnému trhu v České republice v období  1.7.2022 až 31.12.2031 a kolik to bude?

Příklady odpovědí: výbuch  5 mld. Kč, blackout 10 mld. Kč, povodeň 15 mld. Kč.

Druhá otázka zní: Jaká bude frekvence pojistných událostí v pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v roce 2030?

Příklady odpovědí: odhad frekvence  4,2 %, odhad frekvence  0,35 %.

Inspiraci pro své tipy najdete například v tabulce největších přírodních katastrof v Pojistném obzoru č.1/2022 na straně 45 (dostupné online, https://www.pojistnyobzor.cz/), v článku Vývoj povinného ručení v Česku (https://www.pojistnamatematika.cz/vyvoj-povinneho-ruceni-v-cesku) nebo v uvedené přednášce.

Pokud máte zájem, pošlete svoje odhady na adresu vit.sroller@generaliceska.cz nejpozději do 30. června 2022. Odhady budou následně anonymně prezentovány na stránkách společnosti. Vítězem se stává ten, kdo odhadne správně riziko a bude nejblíže částkou. Vítězové budou prezentovány (neanonymně :-)) pro každou z otázek zvlášť až za devět resp. deset let ideálně na Jarních aktuárských setkáních.

Na základě dotazů je u první otázky upřesněno, že se jedná o částku v dnešních cenách tj. v cenách k 1.7.2022 (aby nebylo nutné kombinovat odhad katastrofy s odhadem vývoje inflace). Kdokoliv, kdo odevzdal svůj tip na místě nebo pošle mail, a chce následně svůj odhad změnit, může tak učinit zasláním mailu s novým odhadem. Pro vyhodnocení bude brán do úvahy poslední odhad zaslaný do 30. června 2022.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 8. 6. 2022
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Obecné