Anketa z JASu – přehled odhadů

Na jubilejním desátém Jarním aktuárském setkání byly při přednášce Víta Šrollera Střípky z historie vyhlášeny dvě anketní otázky. Anonymní shrnutí odhadů je v souboru Anketa JAS 2022 – odhady.

Pokud někdo z účastníků ankety nenašel své odhady mezi výše uvedenými, ozvěte se na kontakt uvedený v odkazovaném souboru.

Pro připomenutí, jednalo se o následující otázky:

První otázka: Jaká pojistná událost způsobí největší škody pojistnému trhu v České republice v období 1.7.2022 až 31.12.2031 a kolik to bude?

Druhá otázka: Jaká bude frekvence pojistných událostí v pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v roce 2030?

Zamčeno: Ne
Publikováno: 15. 7. 2022
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Obecné