Aktuárský seminář 25. 11.: Výpočet rizikové úpravy v IFRS 17

Tématem přednášky je výpočet rizikové přirážky pod IFRS 17. Během ní se seznámíme s
požadavky, které standard předepisuje, a se základními přístupy používanými pro její
výpočet (kvantilové metody a metoda nákladů na kapitál). V druhé části přednášky
společně projdeme jednu z možných variant výpočtu rizikové přirážky od určení
kapitálového požadavku, přes její alokaci na jednotlivé skupiny pojistných smluv, až
po odvození hladiny významnosti.
Zamčeno: Ne
Publikováno: 9. 11. 2022
Autor: lucie.mazurova
Kategorie:  Aktuárský seminář