Akce zařazené do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání on-line konferenci zaměřenou na řízení rizik CERAVISION organizovanou CERA Global Association:

CERAVISION, 25.10.2023, 4,5 hodiny (z toho 1 hodina profesionalismus, panelová diskuse – viz program)
https://ceraglobal.org/event/ceravision/

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání následující webináře EAA:

How Visualization&Computer Science (AI) Could Support Pension Funds, 9.10.2023, 4 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0385

Notional Funding: How an Imaginary Pension Fund Can Help Steer a PAYG System, 10.10.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0390

Actuarial Modeling for Cyber Risk, 12.-13.10.2023, 6 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0384

Extreme Risk Analysis, 18.-19.10.2023, 6 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0380

Communication for Actuaries, 23.-26.10.2023, 12 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0377

Comparing IFRS17 and Solvency II, 30.10.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0387

Introduction to Natural Catastrophe Modelling, 31.10.2023, 3 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0374

Resilience for Actuaries, 6.-9.11.2023, 12 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0359

Sustainability Risk Management, 10.11.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0397

Hands-on Adaptive Learning of GLMs for Risk Modelling in R, 13.11.2023, 6 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0375

Emerging Risks, 14.11.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0388

The Integration of the ESG Factors in the Insurance Industry, 15.11.2023, 4 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0392

Practical Techniques from Asset Management Less Known to Actuaries, 17.-18.11.2023, 6 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0378

How to Read the New IFRS Balance Sheet for Insurers, 22.11.2023, 3 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0394

Mathematical Modelling for Actuaries, 23.-24.11.2023, 12 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0382

Cross-Border: One Tariff for 27 EU countries?, 30.11.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0386

Experience-Based Insights & Trends in Asset Management, 4.12.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0379

Loss of Nature & Insurers: Implications & Risk Manag. Approaches, 5.12.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0396

ESG Risk Management Beyond ORSA and Scenario Analyses, 11.12.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0399

Cash Balance Pension Schemes, 29.2.2024, 3 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0415

Zamčeno: Ne
Publikováno: 29. 9. 2023
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání