Akce zařazené do programu dalšího vzdělávání

Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání následující akce:

Aktuárský seminář na MFF UK

Jana Habartová (Kooperativa), Datová kvalita a procesní kontroly, 5.5.2023, 1,5 hodiny

Maroš Kuzmiak (VIG Re): Porovnání IFRS 17 a Solventnosti 2 z hlediska přístupu k oceňování
pojistných a zajistných smluv, 28.4.2023, 1,5 hodiny

Monika Fornůsková (Arch Reinsurance), Jak se předpovídají škody z katastrofických událostí v zajištění?, 14.4.2023, 1,5 hodiny

Webináře EAA

Assets and Liabilities Management (Part 2: Advanced), 28.-30.6.2023, 9,5 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0369

Price Walking, Demand Modeling & Price Elasticity, 26.6.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0372

IFRS 17: Investment Components and Other Non-Service Payments, 23.6.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0357

Climate Day 4.0, 19.6.2023, 6 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0346

Assets and Liabilities Management (Part 1: Introduction), 14.-16.6.2023, 9,5 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0368

IFRS 17: The Variable Fee Approach – Basics and Challenges, 13.6.2023, 6 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0371

ML Explainability in Actuarial Data Science: A Practical Primer, 5.-6.6.2023, 12 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0339

EAA e-Conference on Data Science & Data Ethics, 16.5.2023, 5 hodin
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0338

IFRS 17: Guidance for Risk Adjustments, 5.5.2023, 3 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0355

Comparing IFRS17 and Solvency II, 25.4.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0356

The Aftermath of Covid-19: Impact on Disability Insurance Business, 21.4.2023, 2 hodiny
https://actuarial-academy.com/seminars/seminar?No=E0358

Zamčeno: Ne
Publikováno: 30. 3. 2023
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání