Aktuárský seminář 22.4.: Prezentace a následná diskuse výstupů z pracovní skupiny IFRS 17

Obsah:
– Transpozice ISAP4 do SAP4: prezentace návrhu SAP 4
– Stanovení tržních vah pro jednotky pojistného krytí v komplexních
produktech:
prezentace materiálu vypracovaného pracovní skupinou IFRS 17 s návrhem postupu
odvození vah jednotlivých rizik v komplexních produktech životního pojištění.
Materiál obsahuje i konkrétní návrh tržních vah na základě sběru dat od ČAP.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 11. 4. 2022
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář