Standard SAP 4 dostupný k připomínkám

Pracovní skupina IFRS 17 připravila návrh standardu SAP 4, který transponuje standard ISAP 4 (oba dokumenty přiloženy). Tento návrh byl diskutován na aktuárské pracovní skupině a dále bude prezentován na aktuárském semináři dne 22.4. Prosíme všechny členy o zasílání podnětů a připomínek k diskusi. Formát není ještě finální a bude řešen později.

Připomínky posílejte na Jiřího Thomayera (Jiri.Thomayer@outlook.com), případně dalším členům pracovní skupinky. Připomínky bude možné též sdělit v rámci diskuse na zmíněném aktuárském semináři.

Za jakékoliv připomínky či podněty děkujeme.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 8. 4. 2022
Autor: query
Kategorie:  Obecné