IFRS 17 tržní váhy pro jednotky pojistného krytí

 

Vážení kolegové, pracovní skupina IFRS 17 pro vás připravila návrh tržních vah pro jednotky pojistného krytí. 

Kontakt pro zaslání připomínek pro následnou diskusi je sotona at tools4f.com

IFRS 17 tržní váhy pro jednotky pojistného krytí

Pracovní skupina IFRS 17 připravila návrh přístupu ke zohlednění komplexnosti pojistných produktů při tvorbě jednotek pojistného krytí pro postupné vykazování marže z pojistných smluv. Tento přístup zohledňuje kombinaci více různých typů služeb poskytovaných v pojistných smlouvách. Na základě sběru dat od ČAP je také připraven návrh tržních vah pro vybrané typy poskytovaných služeb. Tento návrh bude dále diskutován v rámci blížící se aktuárské pracovní skupiny.  Prosíme všechny členy o zasílání podnětů a připomínek k diskusi.

 IFRS 17 market weights for coverage units

IFRS 17 working group prepared a proposal of the approach to allowance of complexity of insurance products and its relation in coverage units derivation for the release of contractual service margin of related insurance contracts. This approach considers a combination of various services which are provided in insurance contracts. Based on market data collection provided by Czech Association of insurers the IFRS 17 working group has prepared a proposal of market weights for main types of services provided on the market. This proposal will be discussed on the upcoming actuarial working group meeting. Please provide your comments and questions for this discussion.

 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 11. 3. 2022
Autor: query
Kategorie:  Obecné