Aktualizace Kodexu profesionálního chování aktuára

V návaznosti na aktualizaci Code of Professional Conduct EAA proběhne i aktualizace Kodexu profesionálního chování aktuára, který Code of Professional Conduct převádí do řídicích dokumentů ČSpA.

Pokud se chcete zapojit do aktualizace kodexu, kontaktujte prosím Kamila Žáka na emailové adrese v seznamu členů (dostupné po přihlášení).

Rámcový harmonogram:

– diskuse o textu, překlad, …: září, říjen
– návrh aktualizovaného textu Kodexu k připomínkování: říjen
– schválení VH: prosinec

Zamčeno: Ne
Publikováno: 6. 8. 2021
Autor: query
Kategorie:  Obecné