CERA Global Risk Conference 2021

CERA Global Association pořádá od 14.6. do 17.6. CERA Global Risk Conference 2021. Konference je zaměřena na oblast řízení rizik a je dostupná všem členům ČSpA zdarma. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, programu a na https://ceraglobal.org/speakers/. Samotná konference bude probíhat on-line na actuview (http://actuview.com/event/53). Prezentace bude možné sledovat i později ze záznamu, v tom případě samozřejmě nebude možné klást otázky a diskutovat.

Aprobační komise konferenci zařadila do programu dalšího vzdělávání a přidělila jí 9 hodin. Hodiny se vztahují na živé přednášky („Live presentations“), 9 hodin lze získat absolvováním celého programu. „On demand presentations“ hodiny přiděleny nemají.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 4. 6. 2021
Autor: query
Kategorie:  Celoživotní vzdělávání