Oznámení

Jaroslav Dostal byl zakládajícím členem a prvním předsedou České společnosti aktuárů. Vedl ji v letech 1992 – 1995 a zapsal se tak nesmazatelně do její historie. Své profesní působení zahájil však v jiném oboru. Roku 1970 ukončil studium fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nastoupil do Geofyzikálního ústavu Československé akademie věd. Po dvou letech se ale rozhodl zcela změnit obor. Nastoupil na ministerstvo práce a sociálních věcí, kde působil dvacet šest let nejdříve v roli matematika, později pak jako ředitel odboru sociálního zabezpečení a následně jako náměstek ministra. Protože se zabýval zejména plánem a rozpočtem důchodového a nemocenského pojištění, rozhodl se rozšířit si znalosti postgraduálním studiem ekonomické statistiky. V roce 1990 obhájil kandidátskou práci na téma modelování časových řad pro důchodové systémy na Vysoké škole ekonomické v Praze.  

Za svého působení na ministerstvu práce a sociálních věcí vytvořil vynikající podmínky pro rozvoj aktuárské profese, na které ještě i dnes stále navazujeme. Vývoj pojišťovnictví a českého pojistného trhu významně ovlivňoval i jako člen představenstva v pojišťovně Kooperativa, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2009, a stal se tak inspirací i vzorem pro řadu svých následovníků.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce. 

Zamčeno: Ne
Publikováno: 3. 5. 2021
Autor: query
Kategorie:  Obecné