Aktuárský seminář 23.4.: Klimatická změna – jak ovlivní škody, legislativu a investice podle prognóz IPCC (Mezivládní vědecká komise pro změnu klimatu při OSN)

osnova:

* Zpráva IPCC o stavu planety (pozorovaná měření, teorie, předpoklady modelů)

* Prognózy IPCC popisující obecná globální rizika, doplněná o závěry ČHMI s důrazem na rizika pro pojišťovny v ČR

* Aktivity a opatření v okolních zemích – zejména anglický standard pro vykazování klimatických rizik (PRA Biennial Exploratory Scenario) a evropský standard pro vykazování vlivu investic na udržitelnost klimatu připravovaný na půdě FSB skupinou TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 23. 3. 2021
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář