Aktuárský seminář 26.3.: Zajišťování pojistného rizika (cyklus Pojistný matematik v praxi)

Přednášející: J. Hrevuš (VIG RE)

Online přednáška. Odkaz pro sledování obdrží zapsaní studenti semináře a uchazeči o osvědčení mailem. Ostatní zájemci o připojení z řad začínajících aktuárů nechť se ozvou garantce semináře na mazurova@karlin.mff.cuni.cz.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 23. 3. 2021
Autor: query
Kategorie:  Aktuárský seminář